Delaktighet och individanpassning

vard22Distriktssköterskegruppen Q-RA utgår alltid från individens behov, önskemål, intressen och anpassar insatserna efter behovet.

En förutsättning för att våra insatser ska anpassas till den äldre är att vi är lyhörda och försöker att förstå vad det är för stöd just du behöver för att kunna bibehålla din livskvalité.

Vi besöker dig och tillsammans med dig eller din närstående/anhörig upprättar en genomförandeplan.

Våra medarbetare har ett förhållningssätt som inbjuder dig att föra fram dina åsikter och önskemål. Vi arbetar efter evidensbaserat praktik vilket stödjer oss i individanpassning och delaktighet.

Q-RA gör det goda livet möjligt!

Q-RA AB © 2016