Hemrehabilitering

Om du är eller har varit sjuk eller om du har råkat ut för en skada kan hemrehabilitering underlätta din återhämtning. Hemrehabiliteringen utförs hemma hos dig i din vardagsmiljö.

Våra arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar tillsammans med dig, närstående, sjuksköterska och omsorgspersonal så att du med träning, hjälpmedel och anpassning av hemmiljön kan hantera vardagen på bästa sätt.

Exempel på hemrehabiliteringsinsatser:
– Förflyttningar, till exempel hjälp att komma i och ur sängen. 
– Träning för att klara av din dagliga hygien. 
– Utprovning av tekniska hjälpmedel. 
– Träning efter operation eller skada. 
– Bostadsanpassningsintyg.

Hemrehabiliteringen är kostnadsfri.

Q-ra gör det goda livet möjligt!

Vi är medlemmar i:       Vi samarbetar med:       Vi jobbar med:  
Q-RA AB © 2016