Hemsjukvård

image6

Vi bedriver egen hemsjukvård. Den är till för dig som av medicinska skäl eller på grund av en funktionsnedsättning har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.

Hemsjukvårdsteamet består av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt undersköterskor.

Inom Q-RA Hemsjukvård får du hjälp med sjukvårdsinsatser, som läkemedelshantering, provtagningar, omläggning av sår, utprovning av hjälpmedel och skötsel av kateter och sonder.

Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Våra medarbetare har ett rehabiliterande synsätt och arbetar för att stärka dina resurser så att du kan vara aktiv och delta på dina egna villkor.

Q-ra gör det goda livet möjligt!

Vi är medlemmar i:       Vi samarbetar med:       Vi jobbar med:  
Q-RA AB © 2016