Hemtjänst

images 4

Vi på Distriktssköterskegruppen Q-RA utför hemtjänst på uppdrag av Västerås Stad. Vi utgår alltid ifrån dina önskemål och ditt behov samt de beviljade insatserna av din biståndshandläggare.

Som Distriktssköterska har vi alltid din hälsa och välbefinnande i fokus. Vi ser hela din person och ser till att just dina behov blir tillgodosedda så att du bibehåller din livskvalité.

Du som har valt Q-RA Hemtjänst får en kontaktperson som tillsammans med dig planerar insatserna utifrån ditt önskemål och dina behov. Det är kontaktpersonen som du huvudsakligen  får hjälp av, den som du och dina närstående/anhöriga har mest kontakt med.

Vi arbetar för att din vardag ska fungera så som du önskar. Vi strävar efter kontinuitet och ser till att de som kommer hem till dig är personer du känner väl och som känner väl till dina behov. Vår målsättning är att du ska kunna känna trygghet och vara nöjd med den service du får av oss.

Av oss kan du bland annat få hjälp med personlig hygien, matsituationer eller hjälp att komma till läkare. Du kan också få hjälp med serviceinsatser som städning, tvätt och inköp, ärende på post och bank samt tillredning av måltider. 

För oss är det viktigt att du upplever ett respektfullt och kunnigt bemötande i dina kontakter med oss. Vi vill att varje möte med oss ska kännetecknas av trygghet och att du upplever att du har stor möjlighet att påverka hur din hemtjänst ska utföras. 

Du får givetvis också hjälp med basal hemsjukvård och hemrehabilitering av våra erfarna och legitimerade medarbetare om behov uppstår.

Ett gott bemötande, kunskap och engagemang är det som utmärker Q-RA och dess medarbetare. 

Q-ra gör det goda livet möjligt!

Vi är medlemmar i:       Vi samarbetar med:       Vi jobbar med:  
Q-RA AB © 2016