Kvalitet

Distriktssköterskegruppen Q-RA erbjuder vård och omsorg med hög kvalité. Detta uppnås då vi systematiskt utvecklar och kvalitetssäkrar vår verksamhet samt genom att följa den äldres känsla av meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv, personlig integritet, individanpassning, delaktighet och givetvis ett gott bemötande. Vi arbetar förebyggande, till exempel genom att bedöma risken för fallskador, trycksår och undernäring hos den äldre. Vi vidtar lämpliga åtgärder innan det händer något. Vi har i samarbete med AM-system utvecklat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Vi vill gärna få dina synpunkter så vi kan förbättra vår verksamhetet.

För att du ska känna dig trygg bär vi alltid Distriktssköterskegruppen Q-RAs ID-kort och arbetskläder när vi kommer hem till dig. Alla våra medarbetare har tystnadsplikt.

Q-RA AB © 2016