Om oss

Välkommen till Distriktssköterskegruppen Q-RA.

Vi erbjuder dig en helhetslösning där du får hjälp med både hemtjänst, hemsjukvård, personlig assistans och hemrehabilitering. Som Distriktssköterskor har vi alltid din hälsa och ditt välbefinnande i fokus. Vi ser hela din person och ser till att dina behov blir tillgodosedda så att din vardag blir så enkel som möjligt.

Hemtjänst är ett alternativ för dig som vill bo kvar hemma men behöver hjälp med de vardagliga sysslorna. Vi hjälper dig med detta genom vårt funktionsbevarande och rehabiliterande förhållningssätt. För oss är det viktigt att du upplever ett respektfullt och kunnigt bemötande i dina kontakter med oss.

Vi vill att varje möte med oss ska kännetecknas av engagemang, omtanke och trygghet. Vi vill också att du upplever stor möjlighet att påverka hur din hemtjänst ska utföras. Som kund hos oss är det viktigt att du är nöjd med den service och personliga omvårdnad som vi erbjuder.

Vi har kontor i City, Malmaberg, Bäckby och planerar att inom kort öppna ett hemtjänstkontor i Vallby. Detta för att komma närmare våra kunder, öka kontinuiteten samt minska behovet av att använda bilar för en hållbar miljö.

Vi på Distriktssjuksköterskegruppen Q-RA är väldigt stolta och hedrade över att vi 2014 blev utsedda till Årets Nystartare, ett pris som delas ut av Företagarna och Västerås stad.

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring

Distriktssköterskegruppen Q-RA erbjuder vård och omsorg med hög kvalité. Detta uppnås då vi systematiskt utvecklar och kvalitetssäkrar vår verksamhet samt genom att följa den äldres känsla av meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv, personlig integritet, individanpassning, delaktighet och givetvis ett gott bemötande. Vi arbetar förebyggande, till exempel genom att bedöma risken för fallskador, trycksår och undernäring hos den äldre. Vi vidtar lämpliga åtgärder innan det händer något. Vi har i samarbete med AM-system utvecklat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. För att du ska känna dig trygg bär vi alltid Distriktssköterskegruppen Q-RAs ID-kort och arbetskläder när vi kommer hem till dig. Alla våra medarbetare har tystnadsplikt.

Personal

Q-RA AB är ett växande företag och därför är vi i behov av kompetenta och ansvarsfulla medarbetare. Vi är många som jobbar inom hemtjänsten där merparten av medarbetarna är utbildade undersköterskor med lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Vi har egen hemsjukvård och hemrehabilitering där teamet består av distriktssjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Våra verksamheteschefer är distriktssköterskor med gedign erfarenhet inom vård och omsorgen. Samordnarna inom Q-RA planerar och leder det dagliga arbetet. MAS sköterska ansvarar för säkrställandet av kvalite inom hemsjukvården. Alla våra distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter är legitimerade och har formell kompetens för uppdraget.

Verksamhetens storlek

Antal kunder Cirka 250 i Västerås

Språk

Arabiska, Assyriska, Bosniska, Engelska, Finska, Kurdiska, Persiska, Svenska, Syrianska, Turkiska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Ledning och ägare

Liloz Feyzi, Habibeh Mohamad Pour, Mansour Nozhatzadeh

Vi är medlemmar i:       Vi samarbetar med:       Vi jobbar med:  
Q-RA AB © 2016