Självbestämmande

images8Du har rätt att göra egna livsval och rätt till respekt för din fria vilja. Detta gäller även när du är beroende av andra för stöd och omsorg.

Distriktssköterskegruppen Q-RA har som målsättning att stödja dig för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi hjälper dig med detta genom vårt funktionsbevarande och rehabiliterande förhållningssätt.

Du och din närstående/anhörig om du så önskar är med och bland annat bestämmer hur de beviljade insatserna ska utformas. Vi tar givetvis hänsyn och för samtalen på ett språk som den äldre förstår.

Q-RA gör det goda livet möjligt!

Q-RA AB © 2016